Khea

Khea

Sábado 18

A viva representación do “pegado” que está o trap arxentino.

Quen no se deixe a gorxa no Monte do Gozo cos temazos do arxentino é que realmente non valora o que é unha boa festa.

Todo o que non sexa berrar, saltar e bailar non é un directo de Khea.