Back to the top

Grazas, vémonos en 2020!

Grazas!

Iberian Festival Awards Iberian Festival Awards

O Son do Camiño nominado a 10 categorías en los Iberian Festival Awards

European Festival Awards

O Son do Camiño nomeado nos European Festival Awards. Aberta votación!

Premios Fest

O Son do Camiño opta a dúas categorías dos Premios Fest 2019

La segunda edición de la cita musical del año en Galicia es finalista en...

O Camiño

Sempre á última?

Subscríbete para ser o primeiro en decatarte de todo

Información

Información sobre o tratamento dos seus datos persoais de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, ( RGPD) e na L.Ou. 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais ( LOPDGDD)

Responsable: UTE ESMERARTE & OLD NAVY Finalidade: Manterlle informado sobre os nosos servizos. Lexitimación: Consentimento da persoa interesada ou interese lexítimo.

Destinatarios: Os seus datos non van ser cedidos a terceiros, salvo que exista unha obrigación legal.

Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar, opoñerse e suprimir os seus datos, así como á limitación e portabilidad dos seus datos, dirixindo comunicación, motivada e acreditada, a iria@esmerarte.com Información adicional: Pode consultar esta información máis detallada e outra información adicional na nosa política de privacidade: http://www.osondocamino.es/aviso-legal/

© 2018 O SON DO CAMIÑO.